zaterdag 02 juli 2022

Attentie

De hierezitting is een stichting die tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het opzetten van een cultureel evenement waarvan eventuele winsten onder aftrek van reserveringen aan bovenstaand doel worden toegewezen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met­ algemene stemmen vastgesteld.Het promoten van kleinschalige recreatieve activiteiten van verenigingen in en rondom Heugem Randwyck en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband­ houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Gouwe sponsore

Frijns Contracting

frijns contracting

Lardenoije bouwbedrijf

lardenoije

HEFGRA

HEFGRA logo 09 blok

Intergarde

intergarde

Frijns Industrial Group

image012

TBH

tbh

HZH sponsort!

Dameszitting

Mekaar hellepe is netuurlek hartstikke sjiek! Veer hiere ammezeere us op de Hierezitting en de Dames höbbe ouch un sjieke zitting. 

Konkoers Herremenie

Meziek en Hierezitting huurt beij ein. Daorum zien veer gruuts drop tot veer ouch ut konkoers vaan Herremenie Sint Michaël höbbe kinne steune in 2013.

 

Sjubeleij Zonnebloem

In 2013 heet de Zonnebloem häör sjubeleij gevierd. Daankzij de steun vaan stiechting de Hierezitting is dit meugelek gemaakt.

 

Heugem on Ice

Sjaatse doen ze neet allein in ut noorde. Es de iespeegels weer aon de hoezer haange zien de iesmeisters van Heugem on Ice weer drök mèt ut prepareere vaan un prachtige iesbaon. Umtot veer dat zoe sjiek vinde oondersteune veer hun dao mèt.

LTV Heugem

Sport is netuurlek hiel belangriek veur us. Daorum oondersteune veer de tennisport.